top of page
shape_04_cmyk.png
shape_05_cmyk.png

Cynradd

shape_04_cmyk.png

Mae'r mwyafrif o'n sioeau wedi'u hanelu at ysgolion cynradd. Tra bod bob sioe wedi'u creu yn bennaf ar gyfer Cam Cynnydd 3, mae ambell i un hefyd yn addas ar gyfer disgyblion Cam Cynnydd 2. Cysylltwch efo ni os oes gennych gwestiwn am unrhyw sioe - rydym yn hapus i drafod os yw'n addas i'ch disgyblion.

Cynradd

10 Stori o Hanes Cymru 

Dewch i ddysgu am bobl a digwyddiadau o hanes Cymru...

41uNVgVhIhL._SX258_BO1_204_203_200_260x.jpg

Cynradd

Llythyr i Syr Ifan ab Owen Edwards

Beth fyddai Syr Ifan yn feddwl o'r Urdd heddiw? Ganrif ers iddo fo a’i wraig, Eirys...

E3F5CC32-9506-4220-B259-403EB836068B_1_105_c.jpeg

Cynradd

Llywelyn - Tywysog Olaf Cymru?

Llywelyn ap Gruffudd, Ŵyr Llywelyn Fawr, Tywysog Gwynedd, Arglwydd Eryri...

llywelyn.jpg

Cynradd

Dafydd ap - Straeon y Mabinogion

Ymunwch a'r bardd a’r rapiwr, Dafydd ap, wrth iddo geisio ffeindio’i ffordd...

mabinogion.jpg

Cynradd

Taith yr Iaith

Darganfyddwch hanes yr iaith Gymraeg yng nghwmni M R. Ben Igwr.

9Z5A5118.jpg

Cynradd

Gwlân Gwlân, Pleidiol wyf i'm Gwlân

Fyddwch chi'n gwisgo gwisg Gymreig ar ddydd Gŵyl Dewi? 

lady-llandovery-2.jpg

Cynradd

Hedd Wyn - Pam ein bod ni’n cofio?

Dros gan mlynedd ers marwolaeth a champ Eisteddfodol y Prifardd...

hedd-wyn.jpg.pagespeed.ce.LKoZELDwHm.jpg

Cynradd

William Jones - Mordaith y Mimosa

Dros gant a hanner o flynyddoedd yn ôl fe hwyliodd criw dewr o Gymry...

william-jones.jpg

Cynradd

Yr Esgob William Morgan

Dros gant a hanner o flynyddoedd yn ôl fe hwyliodd criw dewr o Gymry...

bishop-william-morgan.jpg

Cynradd

Mari Jones – Yn ôl fy Nhroed

Pam fydde unrhyw un am gerdded 26 milltir heb esgidiau?

mari-jones.jpg

Cynradd

Owain Glyndŵr - Ein Harwr Ni

Ar ôl blynyddoedd o fyw dan ormes Arglwyddi’r Mers a brenhiniaeth Lloegr...

owain-glyndwr.jpg.pagespeed.ce.8TTRPRJVAt.jpg

Cynradd

Trysorau T. Llew

Fyddwch chi'n gwisgo gwisg Gymreig ar ddydd Gŵyl Dewi? Darganfyddwch sut cychwynodd y traddodiad yma!

Untitled-4-x-6-in-5-x-6-in-5.5-x-6-in-4.png

Cynradd

Ein Senedd Ni

Y Senedd. Beth yw e? Ble mae e? A pham ei fod yn un o adeiladau pwyiscaf Cymru?

xsenedd.jpg.pagespeed.ic.se-x8oCgPM.jpg

Cynradd

Yr Arglwydd Rhys. Arwr y Deheubarth

Fe gynhaliodd yr Eisteddfod gyntaf erioed yn ei gastell mawreddog yn Aberteifi..

lord-rhys.jpg

Cynradd

Betty Campbell - Darganfod Trebiwt

Pwy oedd Betty Campbell? A beth sydd mor arbennig am ei chartref, Bae Teigr?

Unknown.jpeg

Cynradd

Cofiwch Dryweryn

Beth yw pris dŵr? Darganfyddwch drwy glywed hanes dirdynnol boddi Cwm Tryweryn.

DELWEDD-GWEFAN-2.png

Cynradd

Dic Penderyn - Arwr y Bobl Gyffredin

Dewch ar daith yn ôl i Oes Fictoria, ar siwrne i Ferthyr Tudful, 1831...

dic.jpg

Cynradd

David Davies Llandinam 

Dyma gyfle i gyfarfod ag un o gewri cyfnod y Chwyldro Diwydiannol...

david-davies.jpg

Cynradd

Glenys y Siop - Byw drwy’r Blitz

Yn ystod yr Ail Ryfel Byd, ymosododd y Luftwaffe ar ddinas Abertawe...

glenys-myfanwy.jpg

Cynradd

Harri Tudur. Arwr Cymru neu fradwr?

Gyda help lot fawr o filwyr Cymreig ym mrwydr Maes Bosworth, fe wnaeth Harri...

henry.jpg

Cynradd

Roald Dahl - Dychmygwch!

Mae’r sioe un dyn yma, a chafodd ei gomisiynu gan Gyngor Llyfrau Cymru...

roald-dahl.jpg.pagespeed.ce.wLgdGMRdO1.jpg

Cynradd

Hari Liwt - Stori Llywelyn Fawr

Dewch i gyfarfod â Hari Liwt ei Hun - cerddor yn Llys Llywelyn Fawr. 

lute.jpg

Cynradd

Buddug. Brenhines y Brwydro

Gwraig. Mam. Brenhines. Gwarchodwraig ei phobol Neu...

boudicca.jpg

Cynradd

Barti Ddu - Cnaf Cyfrwys y Caribî

Dewch i gwrdd â Barti Ddu, y môr-leidr mwyaf tanllyd...

black-bart.jpg.pagespeed.ce.kSFLPEz-5W.jpg

Cynradd

Thomas Telford 

Yn y sioe mae Thomas Telford yn dychwelyd i Gymru unwaith eto...

thomas-telford.jpg

Cynradd

Pwy sydd am fynd i'r môr?

Breuddwyd Eliseus Evans yw cael bod yn Gapten Llong. 

9Z5A4201-scaled.jpg

Cynradd

Robert Recorde - Beth yw'r Broblem?

Cymro di-hafal a chanddo broblem i’w datrys.

robert-recorde.jpg

Gair o’r ysgolion...

Harri Tudur

Cyflwyniad rhyngweithiol a diddorol sydd yn gwneud hanes yn rhywbeth byw. Diolch!

Ysgol Melin Gruffydd, Caerdydd

bottom of page