top of page

Trysorau T. Llew

Dewch i ddathlu bywyd a gwaith brenin straeon Cymraeg i blant, T. Llew Jones.

Dyma hoff awdur Cati Wyllt, ac mae hi wrth ei bodd yn rhannu tameidiau o rai o'r 35 llyfr ysgrifenodd T. Llew i blant yn ystod ei yrfa.

Felly, os oes yna fôr-ladron bach ac arwyr dewr yn eich hysgol chi, gadewch i Cati ddod o hyd iddyn nhw wrth gyflwyno sioe fywiog sy'n dod a holl antur a chyffro geiriau T. Llew yn fyw.

Datblygwyd y sioe gan Mewn Cymeriad, mewn cydweithdrediad â Cyngor Ceredigion a Cyngor Llyfrau Llyfrau Cymru

Mae'r sioe yma ond ar gael yn y Gymraeg.

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Tîm Creadigol

Actor

Nia James

Cyfarwyddwr

Anwen Carlisle

Awdur

Anni Llŷn

Archebwch Trysorau T. Llew

 

Pris

Un sesiwn - £195 + TAW

Dau sesiwn - £320 + TAW

Tair sesiwn - £375 + TAW

 

Mae pob sesiwn yn para oddeutu awr o hyd. 
Hyd at 60 disgybl ym mhob sesiwn.

bottom of page