top of page

Buddug. Brenhines y Brwydro

Gwraig. Mam. Brenhines. Gwarchodwraig ei phobol
Neu...
Dynes wallgof a rhyfelgar gyda blas am waed Rhufeinig.

Pwy oedd y Buddug go iawn?

Â’r Rhufeiniaid wedi goresgyn y rhan fwyaf o Gymru a Lloegr, mynnodd Buddug frwydro dros ei hawliau a rhyddid ei phobol. Ond faint o wahaniaeth a wnaeth yr arweinydd pengoch yn y diwedd - a be’ fyddai wedi bod yn wahanol petai hi wedi llwyddo?

Mae pecyn o adnoddau dysgu, sydd yn llawn syniadau am weithgarwch pellach i gyd fynd â’r perfformiad ar gael - ymwelwch â'n siop i ddarganfod mwy.

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Tîm Creadigol

Actor

Ffion Glyn

Cyfarwyddwr

Janet Aethwy

Awdur

Manon Steffan Ros

Archebwch Buddug. Brenhines y Brwydro

 

Pris

 

Un sesiwn - £195 + TAW

Dau sesiwn - £320 + TAW

Tair sesiwn - £375 + TAW

 

Mae pob sesiwn yn para oddeutu awr o hyd. 
Hyd at 60 disgybl ym mhob sesiwn.

bottom of page