top of page

Cofiwch Dryweryn

Beth yw pris dŵr? Darganfyddwch drwy glywed hanes dirdynnol boddi Cwm Tryweryn.

Ysgol fach, llawn bwrlwm, gyda plant bendigedig, oedd Ysgol Celyn ym mhentre’ Capel Celyn. Martha Roberts oedd y Brifathrawes wnaeth gloi drws yr ysgol am y tro olaf ym mis Gorffennaf 1963.

 

Yng nghwmni Martha fe glywn ni'r stori am y daith o Gwm Celyn i Lerpwl; am y peiriannu mawr wnaeth chwalu waliau’r ysgol, ac am ymdrechion dewr y trigolion lleol. Ond er taw ofer fu’r ymdrech, daw gobaith ar ddiwedd y sioe wrth i Martha annog y plant i ddal yn dynn yn y stori, yn union fel wnaeth hi ddal ei gafael ar oriad Ysgol Celyn.

 

Mae'r sioe yma yn addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2.

 

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Tîm Creadigol

Actor

Megan Llŷn

Cyfarwyddwr

Janet Aethwy

Awdur

Mari Emlyn

Archebwch Cofiwch Dryweryn

 

Pris

 

Un sesiwn - £195 + TAW

Dau sesiwn - £320 + TAW

Tair sesiwn - £375 + TAW

 

Mae pob sesiwn yn para oddeutu awr o hyd. 
Hyd at 60 disgybl ym mhob sesiwn.

bottom of page