shape_04_cmyk.png

Amdanom ni

shape_05_cmyk.png
shape_04_cmyk.png

Mae Mewn Cymeriad yn gwmni theatr sy’n llwyfannu sioeau am gymeriadau a straeon o hanes Cymru

Pan gychwynnodd y cwmni nôl yn 2014, y bwriad oedd darparu sioeau rhyngweithiol, un dyn/un ferch, i ysgolion cynradd trwy Gymru gyfan, gan gynnig awr addysgiadol ac adloniadol i blant. Erbyn hyn, mae gan y cwmni ystod eang o gyflwyniadau dramatig ar gyfer cynulleidfaoedd amrywiol, yn blant ac oedolion, oll yn canolbwyntio ar gymeriad neu stori o hanes Cymru – o gyfnod y Celtiaid i gofnodi 20 mlynedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Man cychwyn yw’r sioeau ar gyfer astudiaeth bellach, ac i gydfynd â phob cymeriad mae pecyn addysgol/gweithgareddau wedi’i baratoi yn ofalus fel ei fod yn berthnasol i ofynion llythrennedd a rhifedd y cwricwlwm Cymreig, gan ddarparu adnoddau newydd i athrawon i addysgu ac i ysbrydoli plant i ddysgu mwy am hanes Cymru.

Pwy di Pwy?

Eleri-2.jpg

Eleri Twynog – Cyfarwyddwr Cwmni

 

 

Sefydlwyd Mewn Cymeriad gan Eleri Twynog, cyn Bennaeth Marchnata a Digwyddiadau S4C, a wnaeth gychwyn yr arfer o gyflwyno sioeau byw mewn digwyddiadau Cenedlaethol i hyrwyddo brand a rhaglenni plant y sianel. Ar ôl gadael S4C i sefydlu Mewn Cymeriad, mae Eleri bellach yn cydweithio’n agos â 'sgrifennwyr, cyfarwyddwyr, cynllunwyr ac actorion i wireddu gweledigaeth y cwmni i ddifyrru ac addysgu plant, a chynulleidfaoedd ehangach, trwy ddod â hanes Cymru yn fyw.

 

Actorion