top of page

Thomas Telford - Darganfod Pontcysyllte

Yn y sioe mae Thomas Telford yn dychwelyd i Gymru unwaith eto gan ei fod wedi clywed fod ei gampwaith - Dyfrbont Pontcysyllte - wedi ennill statws Safle Treftadaeth y Byd. 

Wrth adrodd hanes ei fywyd, mae’n ceisio cymorth y gynulleidfa i ddod o hyd i’w gampwaith. Dyma gyfle i ddysgu am gyfnod eithriadol yn hanes Cymru - cyfnod y Chwyldro Diwydiannol - ac yn benodol am gyfraniad y camlesi fel dull o gario nwyddau i’r porthladdoedd mawr, a wnaeth drawsnewid ein gwlad am byth.

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Tîm Creadigol

Actor

Emyr Gibson

Cyfarwyddwr

Martin Thomas

Awdur

Lois Llywelyn Williams

Archebwch Thomas Telford - Darganfod Pontcysyllte

 

Pris

 

Un sesiwn - £195 + TAW

Dau sesiwn - £320 + TAW

Tair sesiwn - £375 + TAW

 

Mae pob sesiwn yn para oddeutu awr o hyd. 
Hyd at 60 disgybl ym mhob sesiwn.

bottom of page