top of page

Mari Jones – Yn ôl fy Nhroed

Pam fydde unrhyw un am gerdded 26 milltir heb esgidiau?

Dyma gyfle i gwrdd â merch 16 oed, dewr a phenderfynol - Mari Jones. Merch ysgol, tlawd, oedd hi, â’i bryd ar rywbeth pwysig – un o’r llyfrau cyntaf oedd ar gael i bobl fel chi a fi yn y Gymraeg – Y Beibl. Weithiau mae merch fach yn medru gwneud pethau mawr.

Cewch ddysgu mwy am y Gymraes o droed Cader Idris, sydd wedi gadael ôl ei throed ledled y byd drwy gerdded o Lanfihangel-y-Pennant i’r Bala.

Mae'r sioe yma yn addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Sylfaen yn ogystal â Cyfnod Allweddol 2.

Mae pecyn o adnoddau dysgu, sydd yn llawn syniadau am weithgarwch pellach i gyd fynd â’r perfformiad ar gael - ymwelwch â'n siop i ddarganfod mwy.

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Tîm Creadigol

Actor

Ffion Glyn

Cyfarwyddwr

Janet Aethwy

Awdur

Sian Melangell Dafydd

Archebwch Mari Jones – Yn ôl fy Nhroed

 

Pris

 

Un sesiwn - £195 + TAW

Dau sesiwn - £320 + TAW

Tair sesiwn - £375 + TAW

 

Mae pob sesiwn yn para oddeutu awr o hyd. 
Hyd at 60 disgybl ym mhob sesiwn.

bottom of page