top of page
shape_04_cmyk.png
shape_04_cmyk.png
Mewn_Cymeriad_bilingual_white-01.png
shape_05_cmyk.png

DAI

Pa fersiwn o Lloyd George fyddwch chi’n dewis ei gofio?

Drama Gymraeg

Screenshot 2024-01-09 at 13.37.34.png

ANNIE CWRT MAWR

Drama un ferch yn seiliedig ar fywyd Annie Jane Hughes Griffiths. Ymgyrchydd dros heddwch a roddodd lais i fenywod Cymru ar gydraddoldeb a materion rhyngwladol
ACM_web.jpg

HWYL HANES HANNER TYMOR

Sioeau rhyngweithiol llawn hwyl i blant, oed 5+, am rai o gymeriadau a straeon o hanes Cymru. 
 
12-14 Chwefror 2024
Screenshot 2024-01-29 at 12.51.12.png
social_media2_edited.jpg

SIOEAU CYMUNEDOL

9Z5A4180-683x1024.jpg

SIOEAU CYNRADD

9Z5A4351-Edit-776x1024.jpg

SIOEAU UWCHRADD

Amdanom ni

Mae Mewn Cymeriad yn gwmni theatr sy’n llwyfannu sioeau am gymeriadau a straeon o hanes Cymru

Pan gychwynnodd y cwmni nôl yn 2014, y bwriad oedd darparu sioeau rhyngweithiol, un dyn/un ferch, i ysgolion cynradd trwy Gymru gyfan, gan gynnig awr addysgiadol ac adloniadol i blant. Erbyn hyn, mae gan y cwmni ystod eang o gyflwyniadau dramatig ar gyfer cynulleidfaoedd amrywiol, yn blant ac oedolion, oll yn canolbwyntio ar gymeriad neu stori o hanes Cymru – o gyfnod y Celtiaid i gofnodi 20 mlynedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Man cychwyn yw’r sioeau ar gyfer astudiaeth bellach, ac i gydfynd â phob cymeriad mae pecyn addysgol/gweithgareddau wedi’i baratoi yn ofalus fel ei fod yn berthnasol i ofynion llythrennedd a rhifedd y cwricwlwm Cymreig, gan ddarparu adnoddau newydd i athrawon i addysgu ac i ysbrydoli plant i ddysgu mwy am hanes Cymru.

Cysylltwch

Diolch am gysylltu!

Gair o’r ysgolion...

Harri Tudur

Cyflwyniad rhyngweithiol a diddorol sydd yn gwneud hanes yn rhywbeth byw. Diolch!

Ysgol Melin Gruffydd, Caerdydd

bottom of page