9Z5A4713-683x1024.jpg

Shows

9Z5A4713-683x1024.jpg

Shows

9Z5A4713-683x1024.jpg

SIOEAU CYMUNEDOL

9Z5A4180-683x1024.jpg

SIOEAU CYNRADD

9Z5A4351-Edit-776x1024.jpg

SIOEAU UWCHRADD

 

Beth sydd ymlaen

Screenshot 2022-07-05 at 12.44.42.png

Gŵyl Hanes Cymru i Blant 2022

Mae gan yr ŵyl amrywiaeth eang o weithgareddau i’w gynnig unwaith eto eleni - o'r Mabinogi i gelf Kyffin, ac o fyd y Tywysogion i stori Tryweryn. 

Cranogwen_Landscape.jpg

Cranogwen

Morwres. Ysgolfeistres. Bardd. Darlithydd. Pregethwr. Golygydd. Ymgyrchydd. Ffrind.

Amdanom ni

Mae Mewn Cymeriad yn gwmni theatr sy’n llwyfannu sioeau am gymeriadau a straeon o hanes Cymru

Pan gychwynnodd y cwmni nôl yn 2014, y bwriad oedd darparu sioeau rhyngweithiol, un dyn/un ferch, i ysgolion cynradd trwy Gymru gyfan, gan gynnig awr addysgiadol ac adloniadol i blant. Erbyn hyn, mae gan y cwmni ystod eang o gyflwyniadau dramatig ar gyfer cynulleidfaoedd amrywiol, yn blant ac oedolion, oll yn canolbwyntio ar gymeriad neu stori o hanes Cymru – o gyfnod y Celtiaid i gofnodi 20 mlynedd Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

 

Man cychwyn yw’r sioeau ar gyfer astudiaeth bellach, ac i gydfynd â phob cymeriad mae pecyn addysgol/gweithgareddau wedi’i baratoi yn ofalus fel ei fod yn berthnasol i ofynion llythrennedd a rhifedd y cwricwlwm Cymreig, gan ddarparu adnoddau newydd i athrawon i addysgu ac i ysbrydoli plant i ddysgu mwy am hanes Cymru.

Cysylltwch

Diolch!

Gair o’r ysgolion...

Harri Tudur

Cyflwyniad rhyngweithiol a diddorol sydd yn gwneud hanes yn rhywbeth byw. Diolch!

Ysgol Melin Gruffydd, Caerdydd