top of page
Cranogwen_Landscape.jpg
Cranogwen.png

Cranogwen

Morwres. Ysgolfeistres. Bardd. Darlithydd. Pregethwr. Golygydd. Ymgyrchydd. Ffrind.

Mewn oes pan oedd disgwyl i ferched eistedd adref yn gwnio’n dawel fe gymerodd y ferch arbennig hon lwybr gwbl wahanol i’w chyfoedion. Yn 26 oed roedd wedi cael ei chadeirio yn fardd, er syndod mawr i bob un dyn a gystadlodd, a hynny am ysgrifennu cerdd am briodas er na phriododd hi erioed ei hun. Daeth Sarah Jane Rees yn enwog nid yn unig yng Nghymru ond ym mhrif ddinasoedd Lloegr ac America. Ond eto ar ôl yr holl deithio a’r areithio dod yn ôl i’w milltir sgwar fyddai hi bob tro - i Langrannog. Pam tybed?  Dyma sioe am ferch unigryw, amryddawn ac annisgwyl. Dyma hanes Cranogwen.

AWDUR

Ffion Dafis

CYFARWYDDWR
 

Janet Aethwy

CAST

Lynwen Haf Roberts

Lleoliadau a thocynnau 2023

Theatr Seilo 
Gwynedd

Dydd Iau 16 Chwefror 2023, 
7:30PM - 8:30PM

Tocynnau ar werth yma

 

Capel Pontcadfan, Llangadfan, Powys SY21 OPL

Dydd Gwener 17 Chwefror 2023, 7:30PM

Tocynnau ar werth yma

 

Logos.jpg
bottom of page