top of page

David Davies Llandinam - Teicŵn Cyntaf Cymru

Dyma gyfle i gyfarfod ag un o gewri cyfnod y Chwyldro Diwydiannol ac un o'r 'entrepreneurs' mwyaf welodd Cymru erioed. 

Cafodd David Davies ei eni ym mhentref bach Llandinam ym Mhowys, i deulu digon cyffredin a thlawd, ond bu farw yn ŵr cyfoethog iawn, a hynny yn bennaf am iddo adeiladu dociau'r Bari gan sicrhau bod glo, a nwyddau eraill o Dde Gymru yn gallu cael eu hallforio'n effeithiol i bedwar ban byd.

 

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Tîm Creadigol

Actor

Ioan Hefin

Cyfarwyddwr

Janet Aethwy

Awdur

Sion Emyr

Archebwch David Davies Llandinam - Teicŵn Cyntaf Cymru

 

Pris

 

Un sesiwn - £195 + TAW

Dau sesiwn - £320 + TAW

Tair sesiwn - £375 + TAW

 

Mae pob sesiwn yn para oddeutu awr o hyd. 
Hyd at 60 disgybl ym mhob sesiwn.

bottom of page