top of page

Barti Ddu - Cnaf Cyfrwys y Caribî

Dewch i gwrdd â Barti Ddu, y môr-leidr mwyaf tanllyd, lliwgar a llwyddiannus ohonyn nhw i gyd!

Gasnewydd Bach, yn Sir Benfro yn wreiddiol, nid dewis Barti Ddu oedd bod yn fôr-leidr. Eto’i gyd fe ddatblygodd yn arweinydd eofn a ysbeiliodd dros 400 o longau gan arwsydo morwyr y Caribî.

Beth oedd môr-ladron yn ei fwyta? Beth oedd hoff ddiod Barti Ddu? Pa reolau hynod oedd ar fwrdd ei long?

Yn y sioe, cewch ddarganfod ffeithiau difyr ac annisgwyl am Barti Ddu a bywyd y môr leidr!

Mae'r sioe yma yn addas ar gyfer disgyblion Cam Cynnydd 2 yn ogystal â Cam Cynnydd 3.

 

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Tîm Creadigol

Actor

Dion Davies

Cyfarwyddwr

Janet Aethwy

Awdur

Aled Richards

Archebwch Barti Ddu - Cnaf Cyfrwys y Caribî

 

Pris

 

Un sesiwn - £195 + TAW

Dau sesiwn - £320 + TAW

Tair sesiwn - £375 + TAW

 

Mae pob sesiwn yn para oddeutu awr o hyd. 
Hyd at 60 disgybl ym mhob sesiwn.

bottom of page