top of page

10 Stori o Hanes Cymru (Y Dylai Pawb eu Gwybod)

Dewch i ddysgu am bobl a digwyddiadau o hanes Cymru; straeon am ormes a rhyddid, anturiaethau a gwrthryfel, trasiedi a dathliad, mewn gweithdy rhyngweithiol arbennig iawn.

Mae’r sesiwn yn seiledig ar 10 Stori o Hanes Cymru (Y Dylai Pawb eu Gwybod),llyfr sydd â’r nod o addysgu plant Cymru am hanes eu cenedl. Yn ystod y gweithdy, caiff disgyblion gyfle i ymgyfarwyddo gyda chymeriadau a digwyddiadau pwysig sydd wedi siapio'n gwlad ac i ddod ag un o'r straeon yn fyw yn y dosbarth. O Gwenllian i Dic Penderyn, neu o Barti Ddu i Aberfan, ymunwch gyda ni wrth i ni edrych ar hanes ddoe a breuddwydio am hanes fory.

Mae'r gweithdy yma yn ffordd wych i gyflwyno ag archwilio 10 Stori o Hanes Cymru (Y Dylai Pawb eu Gwybod) gan Ifan Morgan Jones a darluniau gan Telor Gwyn mewn ffordd ymarferol gan ddefnyddio'r celfyddydau mynnegianol. Mae'r gyfrol yn wledd i'r ymennydd, y galon a'r llygaid, ac yn llawn dop o fapiau, darluniau a phytiau bach o wybodaeth ddifyr.

Cynhyrchiad Mewn Cymeriad gyda chefnogaeth Cyhoeddiadau Rily.

 

 

Mae'r sioe yma yn addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2.

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Dyfeisiwyd gan

Anwen Carlisle

Sion Emyr

Ffion Glyn

Archebwch 10 Stori o Hanes Cymru
(Y Dylai Pawb eu Gwybod)

 

Pris

 

Un sesiwn - £195 + TAW

Dau sesiwn - £320 + TAW

Tair sesiwn - £375 + TAW

 

Mae pob sesiwn yn para oddeutu awr o hyd. 
Hyd at 60 disgybl ym mhob sesiwn.

bottom of page