top of page
ACM_bg.jpg

Drama un ferch yn seiliedig ar fywyd Annie Jane Hughes Griffiths. Ymgyrchydd dros heddwch a roddodd lais i fenywod Cymru ar gydraddoldeb a materion rhyngwladol. Yn 1924, arweiniodd ddirprwyaeth o Gymru i gyflwyno’r Ddeiseb Heddwch am ‘Fyd Di-ryfel’ i fenywod yr Unol Daleithiau. Drama am ddelfrydiaeth, angerdd a gobaith.

ACM_web.jpg

Awdur
Siwan Jones

Cyfarwyddwr

janet Aethwy

Cast

Anni Dafydd

Lleoliadau a thocynnau 2024

Neuadd Gymunedol St Colleens, Llangollen

Gwener 28 Mehefin 2024, 7:30PM

Perfformiad Saesneg

Tocynnau ar werth yma

Neuadd Llangeitho, SY25 6SU

Iau 13 Mehefin 2024, 7:00PM

Perfformiad Cymraeg

Tocynnau ar werth yn Siop Llangeitho / Talu wrth y drws

Eglwys Gymraeg Canol Llundain, Llundain

Gwener 23 Chwefror 2024, 7:00PM

Perfformiad Cymraeg

 

Yr Eglwys Gymreig yn Llundain Ganol Llundain
Sadwrn 24 Chwefror 2024, 2:00PM

Perfformiad Saesneg

Lleoliadau 2023

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
(Perfformiad Cymraeg)

Dydd Mercher 11 Hydref 2023, 7:00PM

 

Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth
(English performance)
Dydd Iau 12 Hydref 2023, 7:00PM


Castell Aberteifi
(Performaid Cymraeg)
Dydd Gwener 13 Hydref 2023, 7:00PM

 

Yr Egin, Caerfyrddin
(Perfformiad Cymraeg)
18 Hydref 2023, 7.30PM


Theatr Fach, Llangefni
(Perfformiad Cymraeg)
Dydd Mawrth  24 Hydref 2023, 2:00PM

 

Theatr Fach, Llangefni
(Perfformiad Cymraeg)
Dydd Mawrth 24 Hydref 2023, 7:30PM

 

Theatr Derek Williams, Y Bala
(Perfformiad Cymraeg)
Dydd Mercher 25 Hydref 2023, 7:30PM

 

Pencaenewydd, Gwynedd
(Perfformiad Cymraeg)
Dydd Iau 26 Hydref 2023, 7:30PM

Theatr Seilo, Caernarfon
(Perfformiad Cymraeg)
Dydd Gwener 27 Hydref 2023, 7:30PM

 

Capel y Nant, Clydach
(Perfformiad Cymraeg)
Hydref 31, 7.00PM


Y Deml Heddwch, Caerdydd
(Perfformiad Cymraeg)
Dydd Mercher 1 Tachwedd 2023, 7:30PM

Y Deml Heddwch, Caerdydd
(Perfformiad Saesneg)
Dydd Iau 2 Tachwedd 2023, 7:30PM

Capel Mynydd Seion, Casnewydd 
(Perfformiad Cymraeg)
Dydd Sadwrn 4 Tachwedd 2023, 7:30PM

Theatr Felinfach
(Perfformiad Cymraeg)
7 Tachwedd 2023, 7.30PM

Theatr Twm o'r Nant, Dinbych
(Perfformiad Cymraeg)
Dydd Iau 9 Tachwedd 2023, 7:30PM

Y Stiwt, Rhosllannerchrugog
(Perfformiad Cymraeg)
Dydd Gwener 10 Tachwedd 2023, 7:30PM

Canolfan a Theatr Soar, Merthyr Tydfil
(Perfformiad Cymraeg)
Dydd Iau 16 Tachwedd 2023, 7:30PM

 

Neuadd y Cynradd, Bro Preseli
(Perfformiad Cymraeg)
Dydd Iau 17 Tachwedd 2023, 7:30PM

Mewn partneriaeth â

Screenshot 2023-09-14 at 12.15.43.png
bottom of page