top of page
Screenshot 2024-01-29 at 12.26.02.png
Sioeau rhyngweithiol llawn hwyl i blant, oed 5+, am rai o gymeriadau a straeon o hanes Cymru. 

12-16 Chwefror 2024
Screenshot 2024-01-29 at 12.51.12.png

Dydd Llun, Chwefror 12

Sioe i blant - Llywelyn - Tywysog Olaf Cymru? 

Neuadd San Pedr, Caerfyrddin am 10.30am

Tocynnau gan betsan@mgsg.cymru

 

Dydd Mercher, Chwefror 14

Sioe i blant - Cofiwch Dryweryn

Neuadd Goffa Llanfairpwll am 10.30

Tocynnau gan SionedMc@mentermon.com

 

Dydd Mercher, Chwefror 14

Sioe i blant - Llywelyn - Tywysog Olaf Cymru? (yn Gymraeg)

Castell Aberteifi am 11.00am

Tocynnau ar gael yma 

 

Wednesday, February 14

Show for children Llywelyn - Last Prince of Wales? (in English)

Cardigan Castle at 2pm

Tocynnau ar gael yma 

 

Dydd Iau, Chwefror 15

Sioe i blant - Llywelyn - Tywysog Olaf Cymru

Ysgol Hamadryad am 11am

Tocynnau gan mari@mentercaerdydd.cymru

 

Dydd Iau, Chwefror 15

Sioe i blant - Llywelyn - Tywysog Olaf Cymru

Ysgol Bro Edern am 1.30pm

Tocynnau gan mari@mentercaerdydd.cymru

 

Dydd Gwener, Chwefror 16

Sioe i Blant - Harri Liwt - Hanes Llywelyn Fawr

Neuadd Aberffraw am 10.30

Tocynnau gan SionedMc@mentermon.com

bottom of page