top of page
FB HEADER.jpg

Dewch ar daith rithiol gyda Celyn a'r dylwythen Hen Ben i chwilio am y Nadolig.

IMAGE ONLY.jpeg

Awduron
 

Sion Emyr

Janet Aethwy

Cyfarwyddwr

Janet Aethwy

Cast

 

Anwen Carlisle
Dyfed Cynan 
Elan Elidyr

YMa, Pontypridd
Nos Gwener, Tachwedd 24, 7.30pm

ARCHEBWCH NAWR

Neuadd Gellimanwydd, Rhydaman
Nos Fercher, Tachwedd 29, 6pm

ARCHEBWCH NAWR

Tŷ Tawe
Nos Iau, Tachwedd 30, 6pm

ARCHEBWCH NAWR

Neuadd yr Ysgol, Llanfihangel ar Arth
Nos Wener, Rhagfyr 1, 7pm

ARCHEBWCH NAWR

Neuadd Bronwydd, Caerfyrddin
Dydd Sadwrn, Rhagfyr 2, 2pm

ARCHEBWCH NAWR

Neuadd Carwe
Nos Lun Rhagfyr 4, 6.30pm

ARCHEBWCH NAWR

Ysgol Gymraeg Bro Dur

Castell Nedd, Port Talbot
Nos Fawrth, Rhagfyr 5, 6pm

ARCHEBWCH NAWR

Neuadd Goffa Mynydd Llandygai
Nos Wener, Rhagfyr 8, 5.30pm

ARCHEBWCH NAWR

Canolfan Nefyn
Nos Lun, Rhagfyr 11, 6.30pm

ARCHEBWCH NAWR

Canolfan Waunfawr
Nos Fawrth, Rhagfyr 12, 6.30pm

ARCHEBWCH NAWR

Neuadd Ysgol Bro Edern
Nos Wener, Rhagfyr 15, 5.30pm

ARCHEBWCH NAWR

Theatr Fach Llangefni
Nos Lun, Rhagfyr 18, 6.30pm

ARCHEBWCH NAWR

Neuadd Ysgol Llanrhaeadr ym Mochnant
Nos Fawrth, Rhagfyr 19, 6pm

ARCHEBWCH NAWR

Ysgol Gymraeg Trallwng
Nos Fercher, Rhagfyr 20, 6pm

ARCHEBWCH NAWR

__logo_strip-01_edited.png
bottom of page