top of page

Hari Liwt - Stori Llywelyn Fawr

Yn y sioe yma bydd y plant yn cyfarfod â Hari Liwt ei Hun - cerddor yn Llys Llywelyn Fawr. Bydd Hari, trwy gyfrwng drama a cherddoriaeth, yn cyflwyno stori Llywelyn Fawr, un o'r tywysogion mwyaf dylanwadol a llwyddiannus welodd Cymru erioed.

Dyma gyfle i ddysgu am berthynas cythryblus Llywelyn Fawr a'r Brenin John; y Magna Carta a darganfod sut aeth Llywelyn Fawr ati i frwydro yn erbyn ei frodyr er mwyn uno Cymru – i gyd efo digonedd o gyfle i’r plant gymryd rhan!

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Tîm Creadigol

Actor

Neil Williams

Cyfarwyddwr

Janet Aethwy

Awdur

Myrddin ap Dafydd

Archebwch Hari Liwt - Stori Llywelyn Fawr

 

Pris

 

Un sesiwn - £195 + TAW

Dau sesiwn - £320 + TAW

Tair sesiwn - £375 + TAW

 

Mae pob sesiwn yn para oddeutu awr o hyd. 
Hyd at 60 disgybl ym mhob sesiwn.

bottom of page