top of page
dai_WEB BANNER.jpg

Drama Gymraeg un cymeriad yw hon sy’n olrhain hanes David Lloyd George, un o Gymry Cymraeg mwyaf dadleuol ein hanes. Dewch gyda ni trwy ddrws rhif 10 Stryd Downing i gyfarfod y Prif Weinidog o Lanstumdwy. Cawn ein tywys trwy ddigwyddiadau mawr ei fywyd a’r dewisiadau a wnaeth ar y daith, gan bwyso a mesur y drwg a’r da. Pa fersiwn o Lloyd George fyddwch chi’n dewis ei gofio?

Screenshot 2024-01-09 at 13.37.34.png

Dramodydd

Manon Steffan Ros

Actor

Carwyn Jones

Cyfarwyddydd

 

Rhian Blythe

Lleoliadau a thocynnau 2024

YMA, Pontypridd
Nos Fercher, 7 Chwefror 2024 - 7:30PM

 
Neuadd y Nant, Clydach,
Nos Iau, 8 Chwefror 2024 - 7:00PM

Neuadd Llanover Caerdydd
Nos Wener, 9 Chwefror 2024 - 7:30PM 

Neuadd San Pedr, Caerfyrddin
Nos Iau, 15 Chwefror 2024 - 7:30PM 

Castell Aberteifi
Nos Wener, 16 Chwefror 2024 - 7:30PM 

Theatr Gwaun, Abergwaun
Nos Sadwrn, 17 Chwefror 2024 - 7:30PM

Theatr Seilo, Caernarfon
Nos Fercher, 21 Chwefror 2024 - 7:30PM

Theatr Fach Llangefni, Llangefni
Nos Iau, 22 Chwefror 2024 - 7:30PM

Capel Pencae, Pencaenewydd
Nos Wener, 23 Chwefror 2024 
- 7:30PM

Theatr Twm o’r Nant, Dinbych
Nos Sadwrn, 24 Chwefror 2024 
- 7:30PM
 

bottom of page