top of page

Yr Arglwydd Rhys Arwr y Deheubarth

Dyn a oedd wastad yn achub y blaen. Pwy oedd yr Arglwydd Rhys, y Cymro cyntaf i adeiladu castell allan o garreg a'r dyn a gynhaliodd yr Eisteddfod gyntaf erioed?

Roedd y Normaniaid yn ei gasau am iddo losgi eu cestyll a dwyn eu tir - ei dir e’ yn y lle cynta’! Roedd brenin Lloegr yn amheus ohono ac felly am fod yn ffrindiau - rhag ofn! Roedd yr offeiriaid a’r mynachod yn ei barchu am iddo roi tir iddyn nhw adeiladu mynachlogydd newydd sbon. Ac roedd y beirdd a’r cerddorion yn hoff iawn ohono am iddo gynnal yr Eisteddfod gyntaf erioed yn ei gastell mawreddog yn 1176!

Mae pecyn o adnoddau dysgu, sydd yn llawn syniadau am weithgarwch pellach i gyd fynd â’r perfformiad ar gael - ymwelwch â'n siop i ddarganfod mwy.

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Tîm Creadigol

Actor

Dion Davies

Cyfarwyddwr

Janet Aethwy

Awdur

Aled O. Richards

Archebwch Yr Arglwydd Rhys. Arwr y Deheubarth

 

Pris

 

Un sesiwn - £195 + TAW

Dau sesiwn - £320 + TAW

Tair sesiwn - £375 + TAW

 

Mae pob sesiwn yn para oddeutu awr o hyd. 
Hyd at 60 disgybl ym mhob sesiwn.

bottom of page