top of page
KATE_BANNER copy.jpg

Drama un person am Kate Roberts - gwerinwraig genedlaetholgar a roddodd lais i’r bobl gyffredin trwy ei gwaith. Er fod Cymru wedi mynnu rhoi statws barchus iddi, rebel styfnig oedd Kate yn y bôn - dynes o flaen ei hamser yn byw a gweithio mewn byd o ddynion. 

Dramodydd a Cyfarwyddwr

Janet Aethwy

Actor

Sera Cracroft

Lleoliadau a thocynnau 2024

Gorffennaf 2024

 Neuadd Llanover, Caerdydd, CF5 1FH

Iau, 11 Gorffennaf 2024, 7:30PM

Tocynnau ar werth yma
 

Neuadd yr Hafod Gorsgoch, Llanybydder, SA40 9TE
Gwener, 12 Gorffennaf 2024, 7:00PM

Tocynnau ar werth yma

neu drwy ffonio Margaret Wilson (07854 417 267)

 

Capel Pencae, Pencaenewydd, LL53 6RB

Rhan o Wyl Ddrama Pencae
Sadwrn, 13 Gorffennaf, 8:00PM

Tocynnau ar werth yma neu drwy dalu ar y drws


Neuadd y Nant, Clydach, SA6 5HB
Llun, 15 Gorffennaf 2024, 7:00PM

Tocynnau ar werth yma

neu drwy gysylltu gydag Annette Hughes (dewiannette@gmail.com /07800973768)

 

Castell Aberteifi, SA43 1JA
Mawrth, 16 Gorffennaf 2024, 7:30PM 

Tocynnau ar werth yma

Yr Egin, Caerfyrddin,  SA31 3EG

Mercher, 17 Gorffennaf 2024, 7:30PM

Tocynnau ar werth yma

 

Theatr Fach Llangefni, LL77 7LA
Iau, 18 Gorffennaf 2024, 7:30PM

Tocynnau ar werth yma

 

Theatr Seilo, Caernarfon, LL55 1HH
Gwener, 19 Gorffennaf 2024, 7:30PM

Tocynnau ar werth yma

Medi 2024

Neuadd Ysgol Dyffryn Nantlle, Penygroes, LL54 6RL

Mawrth, 17 Medi 2024, 7:00PM

Tocynnau ar werth yn fuan

Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth, SY23 3DE
Mercher, 18 Medi 2024, 7:45PM

Tocynnau ar werth yn fuan

Clwb y Bont, Pontypridd, CF37 4SL
Iau, 19 Medi 2024, 7:30PM

Tocynnau ar werth yma

 

Eglwys Mynydd Seion, Casnewydd, NP20 1LZ

Gwener 20 Medi 2024, 7:00PM

Tocynnau ar werth yn fuan

 

Theatr Derek Williams, Y Bala, LL23 7RU
Iau, 26 Medi 2024, 7:30PM

Tocynnau ar werth yn fuan

 

Neuadd Llanfihangel-ar-arth, Pencader, SA39 9JH
Gwener, 27 Medi 2024, 7:00PM

Tocynnau ar werth yma

 

Theatr Gwaun, Abergwaun, SA65 9AD
Sadwrn, 28 Medi 2024, 7:30PM

Tocynnau ar werth yma

Bydd rhagor o ddyddiadau a lleoliadau yn cael eu cyhoeddi fel rhan o daith mis Medi

bottom of page