top of page
KATE_BANNER copy.jpg

Drama un person am Kate Roberts - gwerinwraig genedlaetholgar a roddodd lais i’r bobl gyffredin trwy ei gwaith. Er fod Cymru wedi mynnu rhoi statws barchus iddi, rebel styfnig oedd Kate yn y bôn - dynes o flaen ei hamser yn byw a gweithio mewn byd o ddynion. 

Kate clean_edited.jpg

Dramodydd a Cyfarwyddwr

Janet Aethwy

Actor

Sera Cracroft

Lleoliadau a thocynnau 2024

 Neuadd Llanover, Caerdydd, CF5 1FH

Iau, 11 Gorffennaf 2024, 7:30PM

Tocynnau ar werth yma
 

Neuadd yr Hafod Gorsgoch, Llanybydder, SA40 9TE
Gwener, 12 Gorffennaf 2024, 7:00PM

Tocynnau ar werth yma

neu drwy ffonio Margaret Wilson (07854 417 267)

 

Capel Pencae, Pencaenewydd, LL53 6RB

Rhan o Wyl Ddrama Pencae
Sadwrn, 13 Gorffennaf, 8:00PM

Tocynnau ar werth yma neu drwy dalu ar y drws


Neuadd y Nant, Clydach, SA6 5HB
Llun, 15 Gorffennaf 2024, 7:00PM

Tocynnau ar werth yma

neu drwy gysylltu gydag Annette Hughes (dewiannette@gmail.com /07800973768)

 

Castell Aberteifi, SA43 1JA
Mawrth, 16 Gorffennaf 2024, 7:30PM 

Tocynnau ar werth yma

Yr Egin, Caerfyrddin,  SA31 3EG

Mercher, 17 Gorffennaf 2024, 7:30PM

Tocynnau ar werth yn fuan

 

Theatr Fach Llangefni, LL77 7LA
Iau, 18 Gorffennaf 2024, 7:30PM

Tocynnau ar werth yma

 

Theatr Seilo, Caernarfon
Gwener, 19 Gorffennaf 2024, 7:30PM

Tocynnau ar werth yma

Bydd rhagor o ddyddiadau a lleoliadau yn cael eu cyhoeddi'n fuan ar gyfer perfformiadau yn mis Medi

bottom of page