top of page

Gwlân Gwlân, Pleidiol wyf i'm Gwlân

Fyddwch chi'n gwisgo gwisg Gymreig ar ddydd Gŵyl Dewi? Darganfyddwch sut cychwynodd y traddodiad yma!

Yn y sioe, cawn gyfarfod Arglwyddes Llanofer - menyw gyfoethog o Abergafeni, oedd am weld merched Cymru yn gwisgo dillad o wlân Cymreig ...bob dydd!

Yng nghwmni'r Arglwyddes, bydd y plant yn dysgu am hanes y wisg, ynghŷd â thwf y diwydiant gwlân yng Nghymru yn ystod cyfnod y chwyldro diwydiannol.

Mae'r sioe yma yn addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Sylfaen yn ogystal â Cyfnod Allweddol 2.

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Tîm Creadigol

Actor

Catrin Morgan

Cyfarwyddwr

Sarah Bickerton

Awdur

Mared Roberts

Archebwch Gwlân Gwlân, Pleidiol wyf i'm Gwlân

 

Pris

 

Un sesiwn - £195 + TAW

Dau sesiwn - £320 + TAW

Tair sesiwn - £375 + TAW

 

Mae pob sesiwn yn para oddeutu awr o hyd. 
Hyd at 60 disgybl ym mhob sesiwn.

bottom of page