top of page

William Jones - Y dyn a gyflwynodd ∏ i'r Byd

Sioe sy'n plethu hanes, hwyl a hafaliadau!

Yn y sioe rhyngweithiol hon, sydd wedi’i chynllunio ar gyfer blynyddoedd 7 ag 8, bydd disgyblion yn dysgu am y mathemategydd disglair o Fôn, William Jones a gyflwynodd y symbol 'pai' i'r byd. Yn ogystal â dysgu am bwysigrwydd 'Pai' i'r byd modern byddant hefyd yn cynorthwyo William Jones i ddatrys problemau pob dydd.


Mae'r sioe wedi cael ei hysgrifennu i gyd-fynd â'r cwricwlwm fathemateg ac yn cynorthwyo plant i ddatblygu strategaethau i ddatblygu rhesymu a'u paratoi ar gyfer y Profion Rhifedd Cenedlaethol (Rhesymu).

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Tîm Creadigol

Actor

Gwion Aled

Cyfarwyddwr

Martin Thomas

Awdur

Aled Richards

Archebwch William Jones - Y dyn a gyflwynodd ∏ i'r Byd

 

Pris

 

Un sesiwn - £195 + TAW

Dau sesiwn - £320 + TAW

Tair sesiwn - £375 + TAW

 

Mae pob sesiwn yn para oddeutu awr o hyd. 
Hyd at 60 disgybl ym mhob sesiwn.

bottom of page