top of page

Pwy sydd am fynd i'r môr?

Breuddwyd Eliseus Evans (neu Seus i’w fêts) yw cael bod yn Gapten Llong. Mae’n Llongwr ar fwrdd yr Amlwch Rose, llong sy’n cario copr o Fynydd Parys i lawr i Borthladd Abertawe yn ystod cyfnod y Chwyldro Diwydiannol. Cyfnod cyffrous wnaeth arwain Cymru i’r byd modern.

Mae gan Seus hanesion rif y gwlith am y diwydiant morwrol a bywyd ar donnau’r môr, sy’n allwedd i ddarganfod y byd. Bywyd caled a pheryglus ydyw, ond mae rhyw dynfa arbennig i’r môr i’r rheiny sydd â halen yn eu gwaed.


Ymunwch â Seus o borthladd Abertawe i Amlwch ar fordaith sy’n llawn antur a hanesion di-ri.

Mae'r sioe yma yn addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Sylfaen yn ogystal â Cyfnod Allweddol 2.

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Tîm Creadigol

Actor

Tomos Wyn

Cyfarwyddwr

Gethin Roberts

Awdur

Mared Llywelyn Williams

Archebwch Pwy sydd am fynd i'r môr?

 

Pris

 

Un sesiwn - £195 + TAW

Dau sesiwn - £320 + TAW

Tair sesiwn - £375 + TAW

 

Mae pob sesiwn yn para oddeutu awr o hyd. 
Hyd at 60 disgybl ym mhob sesiwn.

bottom of page