top of page

Geiriau

Mae gan Alffi ddwy iaith- Cymraeg, iaith ei fam, a Saesneg, iaith ei dad. Ond mae’n hawdd dechrau pob sgwrs yn Saesneg, a llenwi pob ffurflen yn Saesneg hefyd- Wedi’r cyfan, mae pawb yn siarad yr iaith honno!

Ond mae dysgu am gerddoriaeth Gymraeg yn yr ysgol yn agor llygad Alffi i fyd lle mae’n bosib byw drwy gyfrwng y Gymraeg, ac mae’n dod i wybod mwy am y ffordd mae’r byd yn ehangu pan mae’n trin ei ddwy iaith yn gyfartal. Mae ei stori yn cael ei adrodd ynghyd â’i hanes adref, y tensiwn rhwng ei rieni a realiti byw fel person ifanc yn y Gymru fodern.

Cefnogwyd y cynhyrchiad yma gan Gomisiynydd y Gymraeg

Tîm Creadigol

Actor

Owen Alun

Cyfarwyddwr

Sion Pritchard

Awdur

Manon Steffan Ross

Archebwch Geirie #2

 

Pris

Un sesiwn - £195 + TAW

Dau sesiwn - £320 + TAW

Tair sesiwn - £375 + TAW

 

Mae pob sesiwn yn para oddeutu 35 munud o hyd. 
Hyd at 60 disgybl ym mhob sesiwn.

bottom of page