top of page
Cranogwen_Landscape.jpg
Cranogwen.png

Cranogwen

Morwres. Ysgolfeistres. Bardd. Darlithydd. Pregethwr. Golygydd. Ymgyrchydd. Ffrind.

Mewn oes pan oedd disgwyl i ferched eistedd adref yn gwnio’n dawel fe gymerodd y ferch arbennig hon lwybr gwbl wahanol i’w chyfoedion. Yn 26 oed roedd wedi cael ei chadeirio yn fardd, er syndod mawr i bob un dyn a gystadlodd, a hynny am ysgrifennu cerdd am briodas er na phriododd hi erioed ei hun. Daeth Sarah Jane Rees yn enwog nid yn unig yng Nghymru ond ym mhrif ddinasoedd Lloegr ac America. Ond eto ar ôl yr holl deithio a’r areithio dod yn ôl i’w milltir sgwar fyddai hi bob tro - i Langrannog. Pam tybed?  Dyma sioe am ferch unigryw, amryddawn ac annisgwyl. Dyma hanes Cranogwen.

AWDUR

Ffion Dafis

CYFARWYDDWR
 

Janet Aethwy

CAST

Lynwen Haf Roberts

Lleoliadau a thocynnau 2022

Medi 30, 7.30pm

Neuadd Pontgarreg

Tocynnau ar werth yma

 

Hydref 4, 7.45pm

Canolfan y Celfyddydau

Aberystwyth

Tocynnau ar werth yma

 

Hydref 5, 7.45pm

Canolfan y Celfyddydau

Aberystwyth

(perfformiad Saesneg / English performance)

Tocynnau ar werth yma

 

Hydref  6, 7.30pm

Canolfan Gartholwg

Tocynnau ar werth yma

 

Hydref 10, 7.30pm

Neuadd y Nant, Clydach

Neuadd y Nant - Ymholiadau tocynnau at Annette Hughes - dewiannette@gmail.com

Hydref 11, 7.30pm

Neuadd Llanover, Caerdydd

Tocynnau ar werth yma

 

Hydref 11, 7.30pm

Neuadd Llanover Hall, Caerdydd 

Tocynnau ar werth yma

 

Hydref 12, 7.30pm

Yr Egin, Caerfyrddin 

Tocynnau ar werth yma

 

Hydref 13, 7.30pm

Neuadd Llanover, Caerdydd 

(perfformiad Saesneg / English performance)

Tocynnau ar werth yma

 

Hydref 14, 7.30pm

Castell Aberteifi

Tocynnau ar werth yma

 

Hydref 19, 7.30pm

Theatr Twm o’r Nant

Tocynnau ar werth yma

 

Hydref 20, 7.30pm

Plas Glyn y Weddw, Pwllheli

Tocynnau ar werth yma

Logos.jpg
bottom of page