top of page

On Board the Mimosa Workshop

Gweithdy bywiog ar-lein yng nghwmni’r Prifardd – Hedd Wyn. Mi fydd y gweithdy yn trin a thrafod Barddoniaeth, Rhyfel ac Eisteddfodau mewn ffordd hwylus, yn ogystal â rhoi cyfle i’r plant ddatblygu hyder a dyfeisgarwch drwy gyd-weithio a pherfformio. 

Bydd y gweithdy yn cael ei gynnal gan y Prif Fardd Hedd Wyn ei hun!

Addas ar gyfer disgyblion blynyddoedd 3 - 7

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Short Film and Workshop Package

As it’s not possible for us to join you at school, this is an opportunity to bring history alive in your class virtually! Watch a short, 15-minute long, film, about a character from Welsh history before taking part in a virtual, 45-minute workshop that will explore the character with the children. 

The short film and workshop package is available at £85 + VAT for one class (up to 35 children).

We can run virtual workshops through Teams, Zoom or Google Classroom and will send relevant resources to the school in advance.

With thanks to the Cultural Recovery Fund for making this work possible

funding-strip-landscape-colour.png
bottom of page