top of page
shape_04_cmyk.png
shape_05_cmyk.png

Gweithdai

shape_04_cmyk.png

Gweithdai

Gweithdy bywiog ar-lein yng nghwmni’r Prifardd – Hedd Wyn.

Hedd-Wyn-Sgwar.png

Gweithdai

Owain Glyndŵr

Gweithdy drama llawn hwyl fydd yn atgyfnerthu gwybodaeth y plant am hanes Owain Glyndŵr...

Owain-Glyndwr-Sgwar.png

Gweithdai

Glenys Myfanwy

Dyma gyfle i ddarganfod mwy am fywyd dydd i ddydd trigolion Abertawe yn ystod cyfnod yr Ail Ryfel Byd...

Glenys-Myfanwy-Sgwar.png

Gweithdai

Mabinogion

Cymeriad go ddireidus oedd y bardd, Dafydd ap Gwilym. 

Mabinogi-Sgwar-1.png

Gweithdai

Datrys Problemau Robert Recorde

Gweithdy llawn hwyl sydd yn arwain disgyblion i ddatrys cyfres o weithgareddau mathemategol...

Rob-Rec-Sgwar-1.png

Gweithdai

Arglwyddes Llanofer

Gweithdy yng nghwmni’r cymeriad Arglwyddes Llanofer...

Arglwyddes-Llanofer-Sgwar.png

Gweithdai

Ar Fwrdd y Mimosa

Yn 1865 fe wnaeth criw o Gymry benderfyniad i deithio dros y môr i gychwyn bywyd newydd ym Mhatagonia.

Mimosa-Sgwar.png

Gweithdai

Straeon Roald Dahl

Er bod Alf wrth ei fodd yn darllen unrhyw lyfr sydd ar gael, ei hoff awdur yw Roald Dahl. 

Roald-Dahl-Sgwar.png

Gweithdai

David Davies Llandinam

Gweithdy rhyngweithiol sy’n canolbwyntio ar ddatblygu disgyblion mentrus a chreadigol wrth ddysgu am y teicŵn o Gymro...

David-Davies-Sgwar.png

Gweithdai

Taith yr Iaith

Gwyliwch y ffilm fer sy’n adrodd hanes yr iaith Gymraeg...

Taith-yr-Iaith-Sgwar.png

Gweithdai

Buddug

Gweithdy drama sy’n archwilio stori Buddug a’i brwydr yn erbyn y Rhufeiniaid.

Buddug-Sgwar.png

Gweithdai

Harri Tudur

Mae'r gweithdy drama yma, sy'n seiliedig ar gyfnod y Tuduriaid...

Harri-Tudur-Sgwar.png
bottom of page