Arglwydd Rhys

Cafwyd cyflwyniad bywiog a oedd yn cadw sylw'r plant ar draws ystod oedran blynyddoedd 3 - 6. Edrychwn ymlaen yn eiddgar at y perfformiad nesaf.

Cymraeg