Harri Tudur

Pleser o'r mwyaf oedd cael cwmni Mewn Cymeriad yn yr ysgol. Llwyddodd y cynhyrchiad mewn llai nag awr i gyflwyno hanes i'r disgyblion fyddai wedi cymryd tymor cyfan i'w gyflwyno mewn gwersi unigol, a hynny yn fywiog, egniol, llawn hwyl a hiwmor, cwbl addas ar gyfer plant cynradd. Diolch yn fawr!

Cymraeg