Buddug

Diolch yn fawr iawn! Perfformiad rhyngweithiol, cyffrous ac yn llawn hwyl gan ‘Buddug’, a oedd yn cynnwys y plant i gyd. Fe wnaethon ni archebu’r cymeriad ar ddiwedd cyfnod o astudio’r Celtiaid. Y tro nesa’, fe fyddwn ni yn sicrhau ein bod yn archebu ar ddechrau’r cyfnod astudio, gan i’r plant fwynhau cymaint, a byddai wedi bod yn ffordd wych o sbarduno’u diddordeb i ddechrau dysgu am Buddug a’r Celtiaid.
Cymraeg