Pwy sydd am fynd i'r môr?

Breuddwyd Eliseus Evans yw cael bod yn Gapten Llong. Mae’n Llongwr ar fwrdd yr Amlwch Rose, llong sy’n cario copr yn ystod cyfnod y Chwyldro Diwydiannol -cyfnod cyffrous a oedd yn arwain Cymru i’r byd modern.

Darllen mwy

Roald Dahl - Dychmygwch!

Mae’r sioe un dyn yma, a chafodd ei gomisiynu gan Gyngor Llyfrau Cymru fel rhan o ddathliadau Roald Dahl 100, yn ffordd hwyliog i annog plant i ddarllen.

Darllen mwy

Yr Esgob William Morgan

Pan fuodd o farw yn 1604, roedd Yr Esgob William Morgan yn ddyn tlawd. Er hyn, yn ystod ei oes, creodd un o drysorau mwya’ gwerthfawr y genedl - Y Beibl Cymraeg.

Darllen mwy

Buddug. Brenhines y Brwydro

Gwraig. Mam. Brenhines. Gwarchodwraig ei phobol Neu ... Dynes wallgof a rhyfelgar gyda blas am waed Rhufeinig.
Neu...
Dynes wallgof a rhyfelgar gyda blas am waed Rhufeinig.

Darllen mwy
Cymraeg