Mari Jones

Fedran ni ddim meddwl am ffordd well o ddod a chymeriad hanesyddol mor bwysig a Mari Jones yn fyw yn nychymyg ein plant. Roedd y perfformiad yn ardderchog a'r plant i gyd yn ysu am gael rhyngweithio. Dyma'r ail sioe i ni ei mwynhau acw ac mae'r safon yn uchel eto. Diolch am ddarparu rhywbeth arbennig iawn yn ein mamiaith a heb adael ein hysgol! Gwerth am arian go iawn!

Cymraeg
English (UK) Cymraeg