Hedd Wyn

Dim ond nodyn sydyn i ddiolch yn fawr iawn am y perfformiad a gawsom ni heddiw yn y Neuadd! Roedd Sion yn wych ac roedd sylw pob un o'r plant wedi eu hoelio arno fo trwy'r perfformiad i gyd. Roedd y plant wedi cael digon o gyfleoedd i chwerthin ond hefyd i ystyried tristwch hanes Hedd Wyn.

Cymraeg