Hedd Wyn - Pam ein bod ni’n cofio?

Dros gan mlynedd ers marwolaeth a champ Eisteddfodol y Prifardd Hedd Wyn, dyma gyfle i blant Cymru glywed ei stori drist ond ysbrydoledig.

Hedd Wyn

Gyda’r Rhyfel Byd Cyntaf yn gefnlen, bydd cyfle i’r plant fod yn rhan o’r stori a dysgu am ddyfalbarhad y bardd wrth iddo geisio gwireddu ei freuddwyd o ennill cadair yr Eisteddfod Genedlaethol.

Dewch ar daith i ddysgu mwy am yr unigolyn arbennig yma a’i ran pwysig yn hanes Cymru.

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Tîm Creadigol

Actor

Sion Emyr

Cyfarwyddwr

Janer Aethwy

Awdur

Anni Llŷn

Oriel

Archebwch Hedd Wyn - Pam ein bod ni’n cofio?

Pris

Un sesiwn - £185 + TAW
Dau sesiwn - £295 + TAW
Tair sesiwn - £350 + TAW
Mae pob sesiwn yn para oddeutu awr o hyd.
Hyd at 60 disgybl ym mhob sesiwn.
Cymraeg