Barti Ddu - Cnaf Cyfrwys y Caribî

Dewch i gwrdd â Barti Ddu, y môr-leidr mwyaf tanllyd, lliwgar a llwyddiannus ohonyn nhw i gyd!

Black Bart

Gasnewydd Bach, yn Sir Benfro yn wreiddiol, nid dewis Barti Ddu oedd bod yn fôr-leidr. Eto’i gyd fe ddatblygodd yn arweinydd eofn a ysbeiliodd dros 400 o longau gan arwsydo morwyr y Caribî.

Beth oedd môr-ladron yn ei fwyta? Beth oedd hoff ddiod Barti Ddu? Pa reolau hynod oedd ar fwrdd ei long?

Yn y sioe, cewch ddarganfod ffeithiau difyr ac annisgwyl am Barti Ddu a bywyd y môr leidr!

Mae'r sioe yma yn addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Sylfaen yn ogystal â Cyfnod Allweddol 2.

Cyflwyno hanes Cymru gyda hwyl a chyffro.

Tîm Creadigol

Actor

Dion Davies

Cyfarwyddwr

Janet Aethwy

Awdur

Aled Richards

Archebwch Barti Ddu - Cnaf Cyfrwys y Caribî

Pris

Un sesiwn - £185 + TAW
Dau sesiwn - £295 + TAW
Tair sesiwn - £350 + TAW
Mae pob sesiwn yn para oddeutu awr o hyd.
Hyd at 60 disgybl ym mhob sesiwn.
Cymraeg